Overlay
Fabrikanten Index

De Ketenstandaard Fabrikanten Index

De Ketenstandaard Fabrikantenindex is een krachtige tool voor fabrikanten in de bouw- en technieksector.

Fabriekshal 1

Voordelen voor fabrikanten

Door gestandaardiseerde gegevens toe te voegen aan productinformatie, vergroten fabrikanten de zichtbaarheid en vergelijkbaarheid van hun producten, wat leidt tot meer omzet.

  • Consistentie en vergelijkbaarheid: Verbeterde productinformatie maakt een nauwkeurige vergelijking van producten mogelijk.
  • Efficiëntie: Vereenvoudigde specificatieprocessen resulteren in snellere productselectie.
  • Marktkansen: Vergroot de zichtbaarheid en acceptatie van producten bij potentiële klanten.
  • Samenwerking: Stimuleert een vlotte samenwerking en communicatie in bouwprojecten.
pexels-tima-miroshnichenko-6614750

Voordelen voor bestekschrijvers

  • Gestandaardiseerde specificaties: Maakt het opstellen van uniforme specificaties mogelijk.
  • Nauwkeurigheid en precisie: Verzekert de selectie van producten die voldoen aan specifieke eisen.
  • Efficiënte integratie: Faciliteert het opnemen van gedetailleerde productinformatie in specificaties.
  • Samenwerking: Vergemakkelijkt de communicatie en samenwerking tussen bestekschrijvers, fabrikanten en aannemers.
  • Productkeuzes: Biedt een breed scala aan productopties voor bestekschrijvers